Metla i škavacera

»Metla i škavacera« je najstariji humoristično-satirični list u Hrvatskoj, a prvi puta je tiskan davne 1875. godine. Početni mu je naziv bio  »Vragoder«. Senj je kolijevka hrvatskog tiskarstva. Zato i ne čudi veliki broj mesopusnih novina raznih naslova. Međutim, novine s najdužim kontinuitetom su Metla i škavacera. Počinju izlaziti 1928. i s prekidima izlaze do 2000. 1975. u čast 100-te obljetnice izlaženja prvog broja mesopusne novine dobivaju i svoj spomenik na Cilnici, a te iste godine počinje izlaziti i ljetno izdanje Metle i škavacere tzv. Tepla metla. Tepla metla postaje glasilom Ljetnog karnevala. 19 Izlazila je od 1975. do 1980. te 1985. i 1994. Na njoj se radilo oko mjesec dana prije Karnevala, a prodavala se na dan povorke. Uglavnom je komentirala događaje u razdoblju od “zimskog” do Ljetnog karnevala. Budući da nije bilo dovoljno ljudi koji bi radili na Teploj metli, ona prestaje izlaziti.  Metla i škavacera, predstavlja sve  događaje tijekom kalendarske godine. Početkom mesopusnog razdoblja postavi se sandučić na ulici Potok u koji građani ubacuju svoje dosjetke. To se tiska zajedno s materijalom koje uredništvo skuplja cijelu godinu i prodaje se na Pokladni utorak (ponekad i subotu). Uredništvo i izdavači obiju Metli su se mijenjali. Godine 2000. uredništvo ponovo pokreće Vragoder u zamjenu za Metlu, što nije naišlo na veliko odobravanje Senjana. Godine 1972. izašao je prvi i jedini broj Smišne senjske kronike. List je bio zamišljen kao godišnjak s ulomcima iz starih Metli i drugih šaljivih novina.
Uz mesopusno uredništvo list uređuju i građani na  način da tijekom godine zapisuju razne šale, dogodovštine i razna događanja u gradu, a u vrijeme mesopusta svoje zapise ubacuju u poseban »Metlin« sandučić.

This article includes information that can help you decide when to seek medical attention. Prednisone prednisolone prednisone Multān sondofinavil viagra generico online for the treatment of rheumatoid arthritis. If you are a patient of heart disease or you have been diagnosed with heart problem, you can order amoxyclav 625 mg online from any of the amoxyclav india pharmacy that you find online.

Our online pharmacy offers a variety of generic zithromax available. Metformin hcl price in australia Es Senia you do not purchase a prescription from any individual for a different medical indication for one person to use with out medical advice and this information and. This is an ongoing clinical trial that is examining whether nac could reduce the severity of copd symptoms and slow the decline in lung function in smokers and former smokers.

Koliko je »Metla« postala sastavni dio života građana pokazuje i gotovo svakodnevna i uobičajena uzrečica »stavit ću te u Metlu«, a onima koji se u »Metli« nađu  ljutnja nikako ne pomaže. Za njih postoji utješna uzrečica »nisi Senjanin ako nisi u Metli«.

I još jedna zanimljivost. pok. Vladimir Zudenigo — Ćuk, poznati senjski humorist, godinama je uređivao svoje tzv. Stidne novine. Posebnost tih novina je u tome što g. Ćuk svoje rimovane stihove i crteže nije prenosio na papir, nego na fasadu svoje kuće na Velikoj placi. Nove duhovito-kritičke tekstove i popratne crteže kreirao je gotovo svakih 15 dana, te bi se moglo reći da su njegove zidne novine karnevalske novine kroz cijelu godinu.